stanislava-2

Jmenuji se Stanislava Senderáková. Inspiraci a vnitřní rovnováhu nacházím v přírodě. Je zdrojem odpovědí na situace, které mi předkládá Život. Nepřestávám být fascinována rozmanitostí Života, jeho principy, které platí pro všechny, nezávislé na společenském postavení.

Mému ladění jsou blízcí lidé, kteří jsou vnímaví ke světu kolem nás, k potřebám lidí, zvířat a přírody. Ti, kteří umějí projevit přirozený zájem o potřeby druhých, umějí být srdeční, jsou autentičtí a ke štěstí nepotřebují mnoho z moderních pozlátek. Vážím si lidí, jejichž moudrost vyvěrá ze životních zkušeností více než z knih a fandím těm, jejichž osud nebyl či není jednoduchý, a přesto nacházejí radost v maličkostech. Všech, kteří žijí či hledají rovnováhu, jsou schopni porozumění, umějí odpouštět a žijí beze strachu. Jsou čestní, upřímní a nesoudí sebe ani druhé. Umějí naslouchat Životu, jsou mírní a vnímaví, ale zároveň jsou jasní ve svých postojích. A pokud to situace vyžaduje, umějí být pevní jako skála.

Jsou mi blízcí ti, kteří umějí vystoupit z řady a nebojí se postavit za dobrou věc.

sun-through-green-forest_crop

Tyto stránky jsem vytvořila pro Vás, kteří hledáte řešení zdravotních neduhů a hledáte cesty jak změnit to, co Vás v životě blokuje a v čem se Vám nedaří. V jednotlivých sekcích Vám stručně představím můj styl práce s klienty, který se odvíjí od mé životní cesty a životní filosofie, kterou vnitřně cítím a je tvarována tím, co mne učí sám Život.

Postupně pro vás budu přidávat odkazy na zajímavé články, videa, sdílet mé úvahy a vše, co může sloužit jako inspirace a podpora na cestě za plnějším a harmonickým životem.

Při práci s klienty využívám odborné znalosti a zkušenosti, bez kterých se žádná práce neobejde, má-li být odvedena kvalitně.

Další rovina mého přístupu je intuitivně – terapeutická. Zde čerpám především z vlastní životní cesty, z překážek, které mne formovaly, nutily k zastavení a k jinému, tvůrčímu uchopení výzev ke změnám.

VZDĚLÁNÍ