Do života každého člověka přicházejí lekce v různých oblastech – zdraví, partnerství, rodina, práce atd. U někoho je lekcí více, u někoho méně. Je to Život.

Daří se nám tyto lekce zvládat? Pokud se situace opakují a mění se pouze lidé v našich lekcích, tak jsou to signály o nevyřešených problémech.  A v čem mohou být? Například v zaběhlých ale nefungujících myšlenkových a emocionálních reakcích, stereotypech …nikdy nepotkám toho pravého, mám strach z…, mám prostě smůlu v životě…

Není to snadný úkol, vždyť zvyk je železná košile. Život nás učí, my ale ne vždy chápeme jeho lekce. Někdy je sice chápeme, ale nemáme sílu či odvahu životní změnu uskutečnit. V takových chvílích je vhodná spolupráce s průvodcem – terapeutem.

Společná sezení umožní rozklíčovat situaci, získat jiný úhel pohledu, pochopit souvislosti, ponaučit se, získat odvahu, zaujmout nové stanovisko a konat. Být upřímný sám k sobě považuji na této cestě za sebeuvědoměním za stěžejní.

V některých případech však ani racionální uvědomění člověku nepomůže danou situaci vyřešit. Pak svým klientům nabízím tzv. prožitkové léčení, při kterém dochází k procítění, rozpouštění a k následnému uvolnění bloků na emocionální  úrovni. V tomto postupném procesu mnohdy dochází např. ke zvýraznění snů, přes které naše podvědomí přináší informace a odpovědi, ke kterým v bdělém stavu nemáme přístup. V životě není nad osobní prožitky, které nám přináší každodenní situace, do kterých se dostáváme. Mnoho událostí nemůžeme ovlivnit, ale naše postoje, jak tyto události prožijeme a co v nás nakonec zůstane, je jen v našich rukou.

I když terapeut a jeho osobnost, charizma, vnitřní potenciál sehrávají důležitou roli v procesu terapie, považuji převzetí odpovědnosti klienta za svůj život a jeho vnitřní nasazení za klíčový faktor vedoucí ke změně, ke transformaci.

Pravidelně si dopřávejte čas mimo ruch měst. Buďte sami se sebou. Neztrácejte kontakt s přírodou. Harmonizujte, zaměřujte a posilujte to, co vám jde nejlépe, v čem máme dar a talent. Obklopujte se lidmi, kteří vás obohacují, přinášejí radost a pozitivně vás směrují. Obklopujte se lidmi, které upřímně zajímá jak se cítíte.