Vystudovala jsem Homeopatickou akademii Mgr. Čehovského v Praze, absolvovala jsem řadu specializačních homeopatických seminářů vedených lékaři a zaměřených na akutní homeopatické poradenství.

Na Západočeské univerzitě v Plzni jsem vystudovala obor Sociální práce, což mi pomohlo doplnit mé vnímání člověka v rámci systému vztahů o odborné teoretické znalosti.

A jak to bývá v každé profesi, kterou chce člověk dělat dobře, nezbytnou součástí je nikdy nekončící práce na sobě – jak v rovině odborné (další studium), tak také v rovině osobnostní neboli lidské.

Diplom - Homeopatická akademie

Diplom – Homeopatická akademie

Certifikát - Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát – Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát - Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát – Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát - Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát – Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát - Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát – Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát - Homeopatická Lékařská Asociace

Certifikát – Homeopatická Lékařská Asociace