Postup léčby vždy závisí na zdravotním problému klienta a zvolené léčebné metodě. Na následujících řádcích uvádím obecný postup při tzv. celostní léčbě, kterou vnímám jako nejvyšší stupeň přístupu k jedinci.

Vstupní konzultace

Vstupní konzultace se skládá ze dvou sezení s klientem.

1. sezení: Zdravotní diagnostika

Základem pro přesné stanovení léčebného plánu je správná diagnostika klienta. K tomu je vyhrazeno první společné sezení, během kterého s klientem procházíme jeho příběh, zjišťuji souvislosti a odhalujeme příčiny, které vedly ke vzniku nemoci. Ty mohou být jednak na fyzické úrovni, ale ve většině případů sahají kořeny zdravotních problémů do hlubších vrstev člověka (psychických, vztahových atd.). Při správné léčbě pak musí být respektovány tyto úrovně a jejich vzájemné souvislosti.

2. sezení: Léčebný plán (cca do týdne od vstupní konzultace)

Při druhém sezení dostává klient léčebný plán.

Následné konzultace

Konzultace na sebe navazují po cca  6 – 8 týdnech od zahájení léčby. Klient je průběžně veden k porozumění svého stavu a je motivován k pozitivní změně. Především u chronických potíží a vážných onemocnění bych proces léčení přirovnala k loupání cibule. Co slupka, to nemoc. Čím déle nemoc trvá a je potlačena chemoterapeutiky, tím delší čas je potřebný pro proces ozdravení.

Upřednostňuji osobní setkání, minimálně první a druhou schůzku. Z důvodu velké vzdálenosti, pracovní vytíženosti atd. lze vést  konzultace také přes Skype.

Za velmi důležité považuji převzetí zodpovědnosti klienta za svůj život, za své zdraví.