Věděli jste, že ve fakultní nemoci v Mnichově, podávají novorozeným dětem drogově závislých matek, které křikem a třesem projevují silné abstinenční příznaky homeopatika? Novorozeně se uklidní a usne. Doplňují se další homeo k podpoře detoxikace zatížených jater.

Léčba s prokazatelným efektem, neboť „závislému človíčkovi“ nevsugerujete uvolnění a spánek. U nás jsou infuzně aplikována sedativa a dle stavu dítěte pak další léky.