fytotherapy_crop

Fytoterapie

Přírodu vnímám jako přirozenou součást naší existence a jako úžasný zdroj léčebných sil v její prapodstatě. Jednak tím, co nám nabízí hmotně (byliny, minerály apod.) a dále tím, co poskytuje svou uklidňující a očistnou energií. Mnoho z nás znovu nachází kontakt se svým Já, smysl

homeopathy_globules_crop

Homeopatie

Homeopatie je velmi šetrná a účinná léčebná metoda schopna působit na jednotlivé úrovně člověka (viz celostní přístup). Co mne přivedlo k homeopatii? Byly to případy mých klientů, u kterých nedošlo k vyléčení fyzických potíží, které pociťovali. Moderní medicínské přístroje ani „obíhání“ specialistů neodhalily objektivní

Mandala

Prožitková terapie

Do života každého člověka přicházejí lekce v různých oblastech – zdraví, partnerství, rodina, práce atd. U někoho je lekcí více, u někoho méně. Je to Život. Daří se nám tyto lekce zvládat? Pokud se situace opakují a mění se pouze lidé v našich lekcích, tak jsou to

Celostní přístup

Celostní přístup

Při celostním přístupu je člověk vnímán jako celek, ve kterém se propojují fyzická, psychická, sociální a spirituální část.  V mnoha případech stojí za příčinou zdravotních potíží nemocné mezilidské vztahy, špatný vztah k sobě a kopírování nevhodných modelů chování a myšlení z...

Čtěte více

Postup léčby

Postup léčby

Postup léčby vždy závisí na zdravotním problému klienta a zvolené léčebné metodě. Na následujících řádcích uvádím obecný postup při tzv. celostní léčbě, kterou vnímám jako nejvyšší stupeň přístupu k jedinci. Vstupní konzultace Vstupní konzultace se skládá ze dvou sezení s klientem. 1....

Čtěte více